king10

rice stand 

                  «    ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์    »                    

ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563  

ชนิดพันธุ์ข้าว จำนวน(ตัน) ราคา (บาท/ก.ก.) ราคา/กระสอบ(25 ก.ก.)

ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ ขยาย

- 27.00 บาท 675 บาท

ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ จำหน่าย

- 26.00 บาท 650 บาท

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t22/1/16/1f192.png");">?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t22/1/16/1f192.png");">?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t22/1/16/1f192.png");">?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta9/1/16/1f199.png");">?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta9/1/16/1f199.png");">?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1/16/1f195.png");">?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1/16/1f195.png

สอบถามได้ที่

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์    โทร 044-042558 , 061-1541579

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์     โทร 044-042560 โทรสาร 044-042559

Line : 061-1541579


 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

20-27 ตุลาคม 2563 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

Read more

16-18 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

Read more

14 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินการโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 63

Read more

13 กันยายน 2563 ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed

Read more

  20 สิงหาคม 2563 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย ( MOU)

Read more

11 สิงหาคม 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกลางสามัคคี

Read more

8 สิงหาคม2563 อบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

Read more

23 กรกฎาคม 2563 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Read more

22 กรกฎาคม 2563 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

Read more

1,3,8 กรกฎาคม 2563 ตรวจติดตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 63/64

Read more

26 มิถุนายน 2563 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่

Read more

8 มิถุนายน 2563 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read more

2 มิถุนายน 2563 ติดตามสถานณการณ์แปลง

Read more

29 พฤษภาคม 2563 ชุดผ้าไหมไทย

Read more

25 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง

Read more

22 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้

Read more

25 เมษายน 63 จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

Read more

23 เมษายน 63 จัดส่งเมล็ดพันธุ์

Read more

22 เมษายน 63 ตรวจวัดไข้โควิด

Read more

13 เมษายน 63 สักการะ พระพรหมและพระแม่โพสพ

Read more

10-16 มีนาคม 2563 อบรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน

Read more

6 มีนาคม 2563 ติดตามสถานณ์การแปลงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

Read more

2 มีนาคม 2563 ร่วมงานราชพิธี

Read more

27 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563

Read more

26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 63

Read more

11-14 กุมภาพันธ์ 63 เวทีชุมชนศูย์ข้าวชุมชน

Read more

4-7 กุมภาพันธ์ 63 ติดตามผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

Read more

21 มกราคม 2563 นักศึกษา ศึกษาดูงาน

Read more

17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Read more

9 มกราคม 2563 เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0

Read more

 6 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

6 พฤศจิกายน 2562 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

Read more

4 พฤศจิกายน 2562 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

Read more

29 ตุลาคม2562 ติดตามสถานการณ์โรงไหม้คอรวง

Read more

25 ตุลาคม 2562 สุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม

Read more

21 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

Read more

8-9 ตุลาคม 2562 วันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปน

Read more

19 กันยายน 2562 ประกวดกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

Read more

17 กันยายน 2562 ทำบันทึกข้อตกลง MOU ข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร

Read more

2-5 กันยายน 2652 ติดตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ

Read more

20-24 สิงหาคม 62 อบรมสร้างผู้ควบคุมคุณภาพและผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมืออาชีพ

Read more

20 สิงหาคม 62 ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP

Read more

8 สิงหาคม 62 ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

28 กรกฎาคม 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

24 กรกฎาคม 62 วิทยากรให้ความรู้ก่อนการปลูกข้าวนาถุง

Read more

11 กรกฎาคม 62 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Read more

8 กรกฎาคม 62 เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

Read more

5 กรกฎาคม 62 เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

19 มิถุนายน 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

14 มิถุนายน 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

13 มิถุนายน 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

12 มิถุนายน 2562 โรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ/ศัตรูธรรมชาติของข้าว

Read more

11 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

10 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

4-7 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2

Read more

28-2 มกราคม 62 ตั้งจุดบริการประชาชานช่วงวันหยุดยาวบริเวณด้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

Read more

17-21 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ออกกำกับควบคุมการทำความสะอาด พร้อมบรรจุใส่ถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

Read more

11-14 ธันวาคม 61 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี61

Read more

วันที่ 7-8 ธันความ 61 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีออกตรวจติดตามการดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มอินทรีย์

Read more

21 พฤศจิกายน 2561    ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร ปี61/62

Read more

19 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสุขภาพประจำปี 61

Read more

 14-16 พฤศจิกายน 2561 สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว

Read more

 8-9 พฤศจิกายน 2561 ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานกรมการข้าวประจำปี 2561

Read more

 7-8 พฤศจิกายน 2561 อบรมระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุม

Read more

 25-26 ตุลาคม 2561 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการฤดูฝน 61/62

Read more

 18-19 ตุลาคม 61 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ ฤดูฝน 61/62

Read more

31 สิงหาคม 61 - 2 กันยายน 61 ประชุมชี้แจงและสำรวจพื้นที่คาดการผลผลิตข้าวปีเพาะปลูก 2561/2562 รอบ 1

Read more

28-29 สิงหาคม 2561 นักเรียนศึกษาดูงาน

Read more

16-17 สิงหาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

Read more

 9 สิงหาคม 2561 ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

Read more

23 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 

Read more

16-26 กรกฎาคม 2561 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน GAP Seed

Read more

10 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

Read more

20 มิถุนายน 2561 ประชุมหน่วยงานภาคีกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

12-15 มิถุนายน 2561 สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561

Read more

1 มิถุนายน 2561 ตรวจติดตามธนาคารเมล็ดพันธุ์

Read more

18 พ.ค.61 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

Read more

10-11 พ.ค.61 ติดตามนิเทศงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

Read more

 10 พฤษภาคม 2561 งานแข่งขันสาวไหมและประกวดผ้าไหมตรานกยูง

Read more

 27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ รวมพลังพัฒนาศูนย์ฯ

Read more

 20 เมษายน 2561 ประชุมสมาชิกแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวและรับเมล็ดพันธุ์ เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2561 

Read more

19 เมษายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

 4 เมษายน 2561 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว  ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

Read more

  21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์และชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน ปี 2561

Read more

23-27 มกราคม 2561 จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

Read more

10 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นายไพรัตน์ รูปคม

Read more

12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ออกหน่วยบริการให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว

Read more

19-27 มกราคม 2561 งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6

Read more

15-17 มกราคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน

Read more

7-8 มกราคม 2561 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงาน

Read more