Display # 
Title Author Hits
19 มิถุนายน 62 อบรมอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 9
14 มิถุนายน 62 อบรมอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 8
13 มิถุนายน 62 อบรมอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 8
12 มิถุนายน 2562 โรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ/ศัตรูธรรมชาติของข้าว" Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 13
11 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 11
10 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 12
4-7 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 18
28-2 มกราคม 61 บริการประชาชานช่วงวันหยุดยาวบริเวณด้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 75
17-21 ธันวาคม 61 กำกับควบคุมการทำความสะอาด พร้อมบรรจุใส่ถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 62
11-14 ธ.ค.61 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี61 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 54