Display # 
Title Author Hits
18 พ.ค.61 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 12
10-11 พ.ค.61ติดตามนิเทศงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 22
10 พ.ค.61 แข่งขันสาวไหมและประกวดผ้าไหม Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 8
27 เมษายน 2561 รวมพลังพัฒนาศูนย์ฯ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 21
20 เมษายน 2561 ประชุมสมาชิกแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 20
19 เมษายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 17
4 เมษายน 61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ออกตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์สร้างใหม่ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 22
ประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์และชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน ปี 2561 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 34
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 130
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นายไพรัตน์ รูปคม Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 65