Display # 
Title Author Hits
28-2 มกราคม 61 บริการประชาชานช่วงวันหยุดยาวบริเวณด้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 5
17-21 ธันวาคม 61 กำกับควบคุมการทำความสะอาด พร้อมบรรจุใส่ถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 9
11-14 ธ.ค.61 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี61 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 5
7-8 ธันวาคม 61 ผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกตรวจติดตามงาน Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 7
21 พฤศจิกายน 2561 ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 30
19 พฤศจิการยน 2561 ตรวจสุขภาพประจำปี 61 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 36
14-16 พฤศจิกายน 2561 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 35
8-9 พฤศจิกายน 2561 ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานกรมการข้าวประจำปี 2561 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 33
7-8 พฤศจิกายน 2561 อบรมระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุม Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 29
25-26 ตุลาคม 2561 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการฤดูฝน 61/62 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 32