งานเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560

batch IMG 3990

4 ธันวาคม 2560 งานเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 

 collage

4 ธันวาคม 2560 นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน เทศการข้าวใหม่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 ในการนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งนี้ ณ บริเวณลานเวทีตลาดเขียวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์