สัมมนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานนาแปลงใหญ่

batch 180120 0003

15-17 มกราคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน

 batch S 26107991  batch 180120 0005

batch 180120 0018  batch 180120 0014

วันที่ 15-17 มกราคม 2561 นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี