จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

batch IMG 2629

23-27 มกราคม 2561 จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

collage 2

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ที่ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

    batch collagecollage 3