ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นายไพรัตน์ รูปคม

phirat

10 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นายไพรัตน์ รูปคม

page2 page1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิชัย มะลิมาตย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่   ร่วมกันต้อนรับ นายไพรัตน์ รูปคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์