ประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์และชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน ปี 2561

21261 . 0004 

21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์และชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน ปี 2561

21261 . 0004

21261 . 0005

28164847 1559829517471134 6849129577048055670 o28336241 1559829520804467 7209288353227199435 o

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ให้ดำเนินการจัดการประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์และชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน ปี 2561