4 เมษายน 61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ออกตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์สร้างใหม่

IMG 3609

 4 เมษายน 2561 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว  ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

 
IMG 3594

          IMG 3599 IMG 3596

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และ นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ