20 เมษายน 2561 ประชุมสมาชิกแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

timeline 20180422 215705

 20 เมษายน 2561 ประชุมสมาชิกแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวและรับเมล็ดพันธุ์ เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2561 

timeline 20180422 215735   timeline 20180422 220122

timeline 20180422 220132    timeline 20180422 220255

ต้นทุนการผลิตข้าว

วันที่ 20 เมษายน 2561 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดการประชุมสมาชิกแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว และรับเมล็ดพันธุ์ เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561  ได้รับเกียรติจาก นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เป็นประธานเปิด การประชุมในการประชุม ได้มีการบรรยาย ดังนี้

1. เรื่อง การควบคุมคุณภาพในแปลงขยายพันธุ์ข้าว โดย นางสาวผุสดี บุญชัย หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

2. เรื่อง การจัดทำแปลง โดย นางศรีอำไพ โอษฐงาม หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

3. เรื่อง ชี้แจงการบริหารกลุ่ม และรับเมล็ดพันธุ์ โดย นายทิพัด พวงสด นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม มีความสนใจอย่างยิ่ง และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน