27 เมษายน 2561 รวมพลังพัฒนาศูนย์ฯ

227187

 27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ รวมพลังพัฒนาศูนย์ฯ

 1 180430 0019  1 180430 0001

1 180430 0012  1 180430 0027.

วันที่ 27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ รวมพลังพัฒนาศูนย์ฯ ให้ดูสวยงาม น่าอยู่ นำทีมโดยนายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันพัฒนาศูนย์ฯ ให้น่าอยู่ น่าอาศัย มองดูสวยงามสะอาดตา ซึงศูนย์มีนโยบายที่จะร่วมกันพัฒนาศูนย์ฯอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะสร้างความสามัคคีภายในองค์กรด้วย