10 พ.ค.61 แข่งขันสาวไหมและประกวดผ้าไหม

61898

 10 พฤษภาคม 2561 งานแข่งขันสาวไหมและประกวดผ้าไหมตรานกยูง

61902 61897

10 พฤษภาคม 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ และนางรัชนีวรรณ พันธ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันสาวไหมและประกวดผ้าไหมตรานกยูง ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมภาค4 นครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธีเปิด