18 พ.ค.61 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

20180518 180521 0008

18 พ.ค.61 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

 20180518 180521 0013 20180518 180521 0011

วันที่ 18 พ.ค.61 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ.ศาลากลางหมู่บ้านหนองทะนง ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย สำหรับการบริการให่แก่ประชาชนทั่วไป