12-15 มิ.ย.61 สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปี 61

IMG 4657

12-15 มิถุนายน 2561 สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561

 IMG 4664 IMG 4696

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด