21 มิ.ย.61 ประชุมภาคีเครือข่ายนาแปลงใหญ่

bfa378f9c4b8d5081984f9fe1265f938

20 มิถุนายน 2561 ประชุมหน่วยงานภาคีกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 d09582133131293bb0cb47c550650f0c 74b7a0b0ef8cb93b4e6c7dfe3aebbe78

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมหน่วยงานภาคีกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ห้องริมธารา สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 133 ราย