10 ก.ค.61 ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

74890

10 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

74867  74875

74901

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ที่บริเวณข้างห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์