9 ส.ค.61ถวายพระพร วันแม่

IMG 0872

 9 สิงหาคม 2561 ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 IMG 0866

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายนคร สมุทรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุุ์ดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ณ ตึกอำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์