31 ส.ค.61 - 2 ก.ย.61 สำรวจพื้นที่คาดการณืผลผลิตข้าว ปีปลูก2561/62

19969

31 สิงหาคม 61 - 2 กันยายน 61 ประชุมชี้แจงและสำรวจพื้นที่คาดการผลผลิตข้าวปีเพาะปลูก 2561/2562 รอบ 1

 IMG 6265     IMG 6299

IMG 6329       IMG 6323 

วันที่ 31 สิงหาคม 61 - 2 กันยายน 61 นายไพรรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสำรวจพื้นที่คาดการผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/2562 รอบที่ 1 ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรนีสะเกษ