18-19 ตุลาคม 61 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ ฤดูฝน 61/62

IMG 20181018 095949

 18-19 ตุลาคม 61 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ ฤดูฝน 61/62

 IMG 20181018 100040     IMG 20181019 094336

   IMG 20181019 095110      IMG 20181019 100559

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว นำโดย นายนคร สมุทรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข15  อย่างเป็นทางการของกลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านกระนัง ณ ศาลากลางหมู่บ้านกระนัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และกลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านตายัวะ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมีสมาชิกผู้จัดทำแปลงที่ได้รับการตรวจทั้งสิ้น 37 ราย พื้นที่ 564 ไร่