25-26 ตุลาคม 2561 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการฤดูฝน 61/62

timeline 25611026 135528

 25-26 ตุลาคม 2561 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการฤดูฝน 61/62

 timeline 25611026 135309     timeline 25611026 135318

timeline 25611026 135324

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 นางสาวผุสดี บุญชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว(แปลงข้าวอินทรีย์)     ฤดูฝน 2561 อย่างเป็นทางการ ณ.บ้านจันทร์หอม บ้านท่วงสว่าง อำเภอชุมพลบุรี และ บ้านตาโสร่ง บ้านละลมละไซร์ อำเภอปราสาท และ มหาวิทยาลัยราชมงคง จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกร 41 ราย พื้นที่ 416 ไร่