8-9 พฤศจิกายน 2561 ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานกรมการข้าวประจำปี 2561

5537

 8-9 พฤศจิกายน 2561 ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานกรมการข้าวประจำปี 2561

 5434     5440

5407

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นางสาวผุสดี บุญชัย นวก.ชพ นายนคร สมุทรทอง นวส.ชก นางรัชนีวรรณ พันธุ์สุวรรณ นจก.ชก นางสุพรรณี บุญสุยา จพธ.ชง และนางศรสวรรค์ สมบูรณ์รัตน์ นวก.ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานกรมการข้าวประจำปี 2561 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย