19 พฤศจิการยน 2561 ตรวจสุขภาพประจำปี 61

7599

19 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสุขภาพประจำปี 61

7604     7600 

S 41779222

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นำโดย นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นำข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์