21 พฤศจิกายน 2561 ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร

timeline 25611121 132331

21 พฤศจิกายน 2561    ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร ปี61/62

 timeline 25611121 132334     timeline 25611121 132336

timeline 25611121 132338

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ และนายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร ปี 61/62 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ