11-14 ธ.ค.61 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี61

IMG 8145

11-14 ธันวาคม 61 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี61

 IMG E8100      IMG 8102

วันที่ 11-14 ธันวาคม 61 นายไพรัตย์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมคณะเข้าร่วม สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 61 ณ.โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง