17-21 ธันวาคม 61 กำกับควบคุมการทำความสะอาด พร้อมบรรจุใส่ถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

timeline 20181225 223924

17-21 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ออกกำกับควบคุมการทำความสะอาด พร้อมบรรจุใส่ถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

 timeline 20181225 223918      timeline 20181225 223617

timeline 20181225 223841    timeline 20181225 223749

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นำโดย นายสุรศักดิ์ พิมพาชาติ พร้อมด้วย นายสำเริง ทวีเหลือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ออกกำกับควบคุมการทำความสะอาด พร้อมบรรจุใส่ถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านมะยาง บ้านจันทรหอม บ้านม่วงสวรรณ บ้านยะสุข บ้านคอโค และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์