28-2 มกราคม 61 บริการประชาชานช่วงวันหยุดยาวบริเวณด้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

42763

28-2 มกราคม 62 ตั้งจุดบริการประชาชานช่วงวันหยุดยาวบริเวณด้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

 18751

28 - 2 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง ตั้งจุดบริการประชาชานช่วงวันหยุดยาวบริเวณด้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์