4-7 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

4 6 190607 0014

4-7 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2

4ju62

วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรม 277 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านอีเซใต้ อำเภอโพธ์ศรีสุวรรณ ,ศาลาวัดบ้านนิคม อำเภอวังหิน และห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ จังศรีสะเกษ