10 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

timeline 25620610 142414

10 มิถุนายน 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

page 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวผุสดี บุญชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 และมอบใบรับรองการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ปี 2561 (ปีที่ 1) ณ ศาลาวัดบ้านโนนเหมือดแอ่ ต.คลีกลิ้ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรมจำนวน 4 กลุ่ม 96 ราย