13 มิถุนายน 62 อบรมอินทรีย์

IMG 1148

13 มิถุนายน 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

 page

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 และมอบใบรับรองการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ปี 2561 (ปีที่ 1) พร้อมประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ณ หอประชุมอำเภอห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทันจ.ศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรมจำนวน 7 กลุ่ม 232 ราย