14 มิถุนายน 62 อบรมอินทรีย์

timeline 25620614 142807

14 มิถุนายน 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

 page

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวผุสดี บุญชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 และมอบใบรับรองการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ปี 2561 (ปีที่ 1) พร้อมประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 กลุ่ม 117 ราย