19 มิถุนายน 62 อบรมอินทรีย์

o4ee3b1a75e9ad2baadc8ec2f19d6133b 4620693218548220010 190620 0003

19 มิถุนายน 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

 page

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 และมอบใบรับรองการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ปี 2561 (ปีที่ 1) พร้อมประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 18 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรมจำนวน 3 กลุ่ม 120 ราย