5 มิถุนายน 62 ICS นาแปลงใหญ่

timeline 20190705 160553

5 กรกฎาคม 62 เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

 page

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสิริโชค วงศ์ศรีไพศาล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 และนายทวีศักดิ์ โสรเนตร เกษตรอำเภอศีขรภูมิ ได้พบปะเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ  ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 ราย