8 กรกฎาคม 62 เตรียมความพร้อมตรวจประเมินอินทรีย์

timeline 25620708 142645

8 กรกฎาคม 62 เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

 page

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวผุสดี บุญชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม โดยมีนายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานเปิดการจัดอบรม ณ หอประชุมเกษตรอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรมจำนวน 5 กลุ่ม 105 ราย