11 กรกฎาคม 62 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

S 128368652

11 กรกฎาคม 62 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 page

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นำคณะ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์