24 กรกฎาคม 62 วิทยากรให้ความรู้

timeline 20190725 083441

24 กรกฎาคม 62 วิทยากรให้ความรู้ก่อนการปลูกข้าวนาถุง

 page

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้  นายสุรศักดิ์  พิมพาชาติ นักเกษตร  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ก่อนการปลูกข้าวนาถุง ณ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์  ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี นายภงษ์ธร ผายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ,นายอาคม  ศรีพรม คณะอาจารย์และนักศึกษา จำนวน ๖๐ คน