28 กรกฎาคม 62 งานราชพิธี

S 3154451

28 กรกฎาคม 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 page

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์