20 สิงหาคม 62 ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP

 190821 0014

20 สิงหาคม 62 ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP

 page

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จัดประชุมชีแจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจรปี 62  วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์และ GAP ตลอดจนเงื่อนไขและข้อตกลงในการรับซื้อระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร และเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกข้อตกลง MOU มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกร เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ