20-24 สิงหาคม 62 อบรมสร้างผู้ควบคุมคุณภาพและผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมืออาชีพ

timeline 20190825 214052

20-24 สิงหาคม 62 อบรมสร้างผู้ควบคุมคุณภาพและผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมืออาชีพ

 page

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จัดอบรมโครงการจัดอบรมสร้างผู้ควบคุมคุณภาพและผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมืออาชีพ ปี 2562 แก่กลุ่มเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว และสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  จำนวน 4 รุ่น เกษตรกร เข้าร่วมอบรม 426 ราย