19 กันยายน 2562 ประกวดกลุ่ม

timeline 20190920 095250

19 กันยายน 2562 ประกวดกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

 3

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายนคร สมุทรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายทิพัด พวงสด นักวิชาเกษตรชำนาญการ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุรศักดิ์ พิมพาชาติ นักเกษตร นำกลุ่ม ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง  ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ประกวด คัดเลือก "ศูนย์ข้าวชุมชน" ดีเด่น แห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์