21 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลง

timeline 25621021 115216

21 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

 page 2

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์