25 ตุลาคม 2562 สุรินทร์สร้างสุข

timeline 20191025 143218

25 ตุลาคม 2562 สุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม

 page 3

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเนื่องในงานสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนปราสาททนง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมงานอย่างคับคั่ง