29 ตุลาคม2562 ติดตามสถานการณ์โรงไหม้คอรวง

351094

29 ตุลาคม2562 ติดตามสถานการณ์โรงไหม้คอรวง

 page 4

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายพิศาล เอี่ยมศิริ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจ เก็บตัวอย่างต้นข้าวที่เกิดโรคระบาดไหม้คอรวง และประเมินระดับความเสียหายของแปลงเกษตร ในพื้นที่อำเภอบัวเชด และอำเภอสังขะ