6 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วย

IMG 0054

 6 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 page 7

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมต้อนรับ ร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุนธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงตรวจราชการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการเกิดภัยพิบัติในครั้งนี้ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกร จำนวน 600 คน