9 มกราคม 2563 เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0

timeline 20200110 095600

9 มกราคม 2563 เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0

 1

วันที่ 9 มกราคม 2563  นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศรสวรรค์ สมบูรณ์รัตน์ นักวิชาการเกษตร เเละเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมรับฟังการรรยายพิเศษ หัวข้อ เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านกันตวจระมวล หมู่ 1 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์