17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

S 34604303

17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 2

วันที่ 17 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวงสุรินทร์ พร้อมคณะเข้าร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์