11-14 กุมภาพันธ์ 63 เวทีชุมชนศูย์ข้าวชุมชน

IMG 4333

11-14 กุมภาพันธ์ 63 เวทีชุมชนศูย์ข้าวชุมชน

 11 14

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ มาสขาว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข จำนวนเกษตรกร 50 ราย และ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนทหารกองหนุน จำนวนเกษตรกร 50 ราย