26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 63

125564

26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 63

 26

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย