27 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563

S 55394311

27 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563

 27

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา คำสุข นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  เข้ารับการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์บุรีรัมย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์