10-16 มีนาคม 2563 อบรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน

11363 200313 0003

10-16 มีนาคม 2563 อบรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน

 3

วันที่ 11-16 มีนาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ มาสขาว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จัดอบรมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนทหารกองหนุน วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตะแตรว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกลางสามัคคี ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกบุ