13 เมษายน 63 สักการะ พระพรหมและพระแม่โพสพ

timeline 20200414 101218

13 เมษายน 63 สักการะ พระพรหมและพระแม่โพสพ

 1

วันที่ 13 เมษายน 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ไหว้สักการะ พระพรหมและพระแม่โพสพ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย