23 เมษายน 63 จัดส่งเมล็ดพันธุ์

135118

23 เมษายน 63 จัดส่งเมล็ดพันธุ์

 3

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ พิมพาชาติ นักเกษตร ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2563  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกะนัง